Grotti Mill Productions

Folk Art - European Heritage - Premium Quality PrintsShe Weeps for the Damned

She Weeps for the Damned Painting image

She Weeps for the Damned
by Ulf (2021)

I det odiniska trossystemet åtföljs varje själ under hela livet av en slags skyddsanda känd som Fylgia eller "hämtning" - vanligtvis tänkt i form av en kvinna eller ett djur - hon ger goda råd, men ack , många lyssnar inte ...
Det sägs att de "Níðingr" eller "kriminella" som bryter mot heliga lagar kommer att befinna sig vid döden i Niflhel - en mörk, solfri dimma och skuggor, där de fördömda måste möta sin fruktansvärda wyrd ("öde" eller "öde" eller " öde ") genom att lida andra världsliga plågor i händerna på demonerna och monstren som bor i denna underjorden.
Avbildad här, i detta vackert häpnadsväckande stycke av ULF, står 'följa' vid portarna till Niflhel - känd som Nágrindr eller "likportar": Som den europeiska folkets väktarsjäl kollektivt (dvs. Kynsfylgja eller kin -fetch) hon gråter över de fördömda, de som har övergivit och förrådt sitt folk - hon gråter över det öde de måste lida ensamma ... ty hon kan inte följa med dem längre ...© ALLT INNEHÅLL COPYRIGHT MMXXII - 'GROTTI MILL PRODUCTIONS'


KOMMENTARER